Wat is er nodig om van wijkcentrum ’t Middelpunt in kampen een collectieve, uitnodigende plek maken waar verschillende belangen aan elkaar verknoopt kunnen worden om de flevowijk socialer en gezonder te maken?

Dat was de vraag waarmee het artistieke onderzoeksproject ‘’t Stralend Middelpunt’ in september 2017 van start ging. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Kampen.
Het onderzoeksteam bestaat uit: de sociaal bewogen architect Mauro Parravicini (mauroparravicini architects); zijn stagiair masterstudent bouwkunde Michael van der Keur; en de social designers Willemieke van den Brink – Gouwentak (echter ontwerp) en Anne Marth Kuilder (Ministerie van Onverwachte Zaken).

Wij zijn er van overtuigd dat inwoners de kracht hebben om de vitaliteit van hun wijk te vergroten. Prettige contacten in de buurt dragen bij aan jn samenleven
in een wijk. Mensen verlangen naar meer contact met buurtgenoten en vinden het betekenisvol om iets voor hun directe leefomgeving te doen. Maar de drempel om in actie te komen, of om mensen om je heen om een burenhulp te vragen is echter hoog, waardoor contact vaak niet tot stand komt. Welwillende vriendschappelijkheid tussen buurtgenoten is belangrijk om gemakkelijker om hulp te vragen, of om samen in actie te komen. Dit belang is alleen maar groter geworden nu zorgbehoevende bewoners van Kampen gevraagd wordt een beroep te doen op hun eigen netwerk. Het lijkt ons als samenleving aan handelingsrepertoire en randvoorwaarden te ontbreken voor betekenisvolle contacten met mensen die dichtbij wonen.

Een goed ontworpen en aantrekkelijk wijkcentrum creëert een plek voor het leggen van relaties. Prikkelende sociale interventies helpen het eerste contact te Nudgen*. Onze ontwerpen zijn altijd onaf* en komen in co-creatie* tot stand. De reframes* zetten mensen aan het denken en veel ruimte voor alle betrokkenen om mee te doen. Goed uitgedachte architectonische scenario’s laten zien wat er met slim hergebruik kan gebeuren (in tekeningen en met kleine fysieke ingrepen ook ter plekke) om van het wijkcentrum weer een aantrekkelijke plek te maken. Zo gaan we de komende maanden met een team van architecten en social designers vanuit het Middelpunt een aanstekelijk proces opgang brengen, waardoor de Flevowijk gaat bruisen!

 

Oplevering
Begin maart eindigt het project leveren we de resultaten op aan de gemeente Kampen en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in een digitaal verslag. We laten
zien met welke kleine sociale en fysieke ingrepen (die elkaar versterken) het wijkcentrum aantrekkelijker gemaakt kan worden en hoe bewoners en gebruikers van het wijkcentrum bij elkaar betrokken kunnen worden. Hierin presenteren we de uitgeteste ideeën/prototypen. We laten zien hoe een ‘droomwijkcentrum’ er op deze plek uit zou kunnen zien en welke partijen we warm kunnen maken voor realisatie. We leveren geen kant en klare bouwtekeningen op, maar wel geschetste ideeën voor grote architectonische verbeteringen van het wijkcentrum. Tot slot doen we enkele suggesties over een vorm van beheer en organisatie om in de samen met betrokkenen te programmeren en initiatieven waar te maken, inclusief een advies voor het vervolg.

Mocht je na het bekijken van deze site goede tips/ideeën/ netwerken voor ons hebben, dan horen we graag van je!